RINOPLASTIA
La Cirurgia Estètica del Nas

La Cirurgia Estètica del Nas

La Cirurgia Estètica del Nas

La Cirurgia Estètica del Nas
És molt important que el nas respiri bé i que quedi bonica.

La piràmide nasal és la zona central i més prominent de la cara Hem de conèixer bé la funció nasal, saber explorar bé un nas no només estèticament sinó també funcionalment. Hem de saber fer una septoplàstia, no solament de l'envà cartilaginós sinó també ossi si és necessari, així mateix hem de saber tractar els cornets.

En primer lloc fem una exploració funcional i estètica i elaborarem el protocol d'actuació.

Si la rinoplàstia és secundària i complexa realitzem rinoplàstia oberta per poder corregir el que sigui necessari. Si es tracta d'un nas amb perforació àmplia del septe  realitzem una rinoplàstia oberta i col·locació d'un penjoll de perforants de mucosa oral o si és una seqüela de llavi leporí o aquesta molt torta i amb la punta desviada, també fem rinoplàstia oberta o quan te la punta quadrada.

Nosaltres evitem utilitzar una escarpra per extirpar l'excés de dors, gepa.

El escarpra hauríem dirigir-lo cap avall i després cap amunt i ens quedaria el nas en forma de tobogan.

També si volem operar veient bé hem de desenganxar la pell per poder aixecar-la amb un separador. Quan cicatritza, la pell queda brillant i adherida. Aquests dos factors la forma de tobogan i la pell brillant fan que el nas es noti operat.

Si es tracta d'una rinoplàstia que només necessita remodelació moderada de la gepa i de la punta, nosaltres hem desenvolupat una tècnica endoscòpica molt atraumàtica i que ens dóna molt bons resultats. L'objectiu d'aquesta tècnica és corregir els defectes de forma, millorant o no alterant la funció, i que no es noti operada.

Pensem que és molt important evitar cicatrius tant externes en la columel·la com internes enlairant massa la pell si no és necessari. Però estem d'acord que cal veure bé i per això utilitzem la endoscòpia en les rinoplàsties conservadores.

Fem servir un endoscopi de dos mil·límetres, amb el qual podem visualitzar a gran grandària tot el que estem fent, amb molt poc desenganxament de pell.

La rinoplàstia conservadora amb endoscòpia és un pas important dins de la cirurgia de la piràmide nasal. Aquesta tècnica consisteix a ressecar el dors amb una llima de 2 mm., introduïda per una nariu i per l'altra nariu introduïm l'endoscopi, per poder veure bé sense haver de desenganxar molt la pell. Així aconseguim que el nas quedi bonic i que no es noti operat.


CASTELLANO · CATALÀ · ENGLISH · FRANÇAIS · ITALIANO · DEUTCH · РУССКИЙ · العَرَبِيةُ