REDUCCIÓ MAMÀRIA

Reducció mamària

Reducció mamària

Reducció mamària

Reducció mamària

Reducció mamària

Reducció mamària amb cicatriu vertical

Reducció mamària.

Un dels problemes de les tècniques de reducció mamària és emplaçar els mugrons al lloc correcte i simètric amb el costat contralateral. El protocol de reducció mamària el va posar en marxa RJ Wise, que va dissenyar un patró per col·locar el complex arèola mugró en el lloc que li correspon. El complex arèola mugró, en les mames grans i ptósicas, cau seguint la línia clavicular mitjana cap avall i cap a fora. El lloc anatòmic correcte és a nivell de la 5a costella ja que el solc està emplaçat en la sisena i de perfil, el complex arèola-mugró ha d'estar una mica més alt que el solc.

Si utilitzem el patró de Wise, en efectuar la reducció, les mames queden correctes en la seva posició, però amb unes cicatrius en T invertida, tremendes, molt grans. La pell és la que suporta el pes de tota la glàndula i això fa que les cicatrius es hipertrofien sobretot en els vèrtexs de la T.

El Dr. Lassus i la Dra. Madelaine Lejour han descrit la tècnica de reducció mamària amb cicatriu vertical suturant el teixit glandular al pla muscular i així la pell no ha de subjectar el teixit glandular. A continuació es sutura la pell quedant una sola cicatriu vertical. Per solucionar l'excés de pell es realitza un frunziment, que en no haver de suportar pes s'acaba retraient i allisant. El problema de la tècnica de Lejour és que al fer el frunziment, els mugrons poden quedar asimètrics. Amb la nostra tècnica publicada a la Revista de la Societat Americana de Cirurgia Estètica, primer fem tota la reducció mamària o pèxia. A continuació suturem la mama al múscul perquè no caigui. Després fem la sutura de tota la cicatriu vertical i la arruguem. Quan ja està tota la pell tancada cobrint tota la mama,  asseiem  a la pacient i mitjançant un compàs marquem on volem situar els dos complexos arèola-mugró en el lloc exacte que els correspongui. A continuació extraiem aquests dos cercles cutanis i fem sortir i suturem els complexos arèola-mugró. Així s'aconsegueix que estiguin a la mateixa alçada i que siguin simètrics.

En casos de Gigantomástias molt acusades  realitzem una tècnica en "T" invertida però fent una autoprótesis de teixit mamari de pedicle inferior per omplir els quadrants superiors i donar projecció a la nova mama .Dit pedicle el subjectem mitjançant una cinta muscular de M. Pectoral Major .


CASTELLANO · CATALÀ · ENGLISH · FRANÇAIS · ITALIANO · DEUTCH · РУССКИЙ · العَرَبِيةُ