RECONSTRUCCIÓ MÀMARIA

Reconstrucció mamària post-mastectomia

Reconstrucció mamària post-mastectomia

Reconstrucció mamària post-mastectomia

Reconstrucció mamària post-mastectomia

Reconstrucció mamària post-mastectomia

En les Unitats de Patologia Mamària de la zona alta d'Europa i dels Estats Units, es considera que una dona no està curada fins que no té una mama reconstruïda satisfactòriament. Nosaltres pensem que la dona es considera completament curada quan s'ha pogut oblidar de la seva malaltia i per això és molt important una molt bona reconstrucció mamària.

En l'actualitat i a  causa de la capacitat regenerativa dels preadipocits "Stem cells" o cèl·lules mare, ja que es tracta de pacients que han patit una malaltia oncològica amb tractaments de radioteràpia i quimioteràpia i que desitgen recuperar la seva imatge corporal amb les menors cicatrius possibles , hem realitzat un protocol de reconstrucció mamària amb expansors i pròtesi i injecció de greix que ens dóna molt bons resultats. Aquest protocol ha estat publicat per nosaltres en les revistes de cirurgia plàstica de USA nº 1 del món. (Plastic and Reconstructive Surgery i també Annals of Plastic Surgery):

En la reconstrucció primària, en el mateix moment de la mastectomia, col·loquem l'expansor desinsertant-lo  parcialment el múscul pectoral major per aconseguir una bona definició dels quadrants inferiors de la nova mama i l'omplim parcialment. A més en aquest primer temps realitzem el tractament estètic de l'altra mama, si precisa, i d'acord amb la pacient. Després anem inflen l´expansor i al cap de 2- 3 mesos substituïm l'expansor per una pròtesi de silicona cohesiva i injectem greix en tot l'espai subcutani per aconseguir un bon pla subcutani i donar elasticitat als teixits i també reconstruïm el complex arèola-mugró. (Tècnica personal publicada en el Annals of Plastic Surgery)
En la reconstrucció mamària secundària, col·loquem l'expansor mitjançant endoscòpia per una incisió mínima en l'extrem de la cicatriu de la mastectomia. En aquest primer temps realitzem la reducció mamària, pèxia o el procediment estètic que correspongui a la mama sana, d'acord amb la pacient i inflem l'expansor durant la intervenció fins a igualar les dues mames .En aquest primer temps injectem greix en els quadrants superiors entre la pell i el múscul pectoral. Així la pacient surt de quiròfan amb una reconstrucció simètrica. Al cap de 2- 3 mesos substituïm l'expansor per una pròtesi de silicona cohesiva i injectem greix en tot l'espai subcutani i reconstruïm el complex arèola-mugró. (Tècnica personal publicada al Annals of Plastic Surgery)

Amb aquest protocol la pacient obté una reconstrucció mamària molt satisfactòria a causa de la gran capacitat de regeneració tissular del teixit gras, dels preadipocits sense efectuar un procediment molt llarg, dolorós i amb múltiples cicatrius com seria fer una tècnica mes complexa i més tractant-se d'una pacient que ha patit un procés oncològic amb quimioteràpia i radioteràpia.

Tumorectomia i Autoprótesis de Plaquetes.
En els tumors en els quals no és necessari realitzar una mastectomia completa, el cirurgià oncològic extreu el tumor. A continuació  confeccionem una autoprótesis de plaquetes, de gelatina de plaquetes del propi pacient per omplir el defecte. És una tècnica personal publicada al Annals of Plastic Surgery.

D'aquesta manera, mitjançant la incisió periareolar que s'ha emprat per extreure el tumor, introduïm la autoprótesis de plaquetes, així la mama no perd volum i no es retreu el complex arèola mugró i s'obté la curació de la pacient, no solament des del punt de vista oncològic, sinó també estètic, sense deformar la mama, que és una alteració molt important de la imatge corporal.

Autoprótesis de plaquetes. Mètode Dr. Serra Renom

Imatges de la intervenció d'un tumor filoides que ocupava ½ de la mama. Resultat a l'any de realitzada la tumorectomia i la reconstrucció amb la nostra tècnica de autoprótesis de plaquetes.

Tumorectomia i penjoll de latissimus dorsi amb endoscòpia

Si la tumorectomia és molt més gran cal fer una quadrantectomia. Amb dues incisions una periareolar de 9 a 3 passant per les 12 i una altra axil·lar. A continuació, a través de la incisió de l'aixella, que també s'ha utilitzat per a la dissecció ganglionar si cal, elevem, assistits per endoscòpia, tot el vorell extern del múscul dorsal ample i d'aquesta manera fem servir aquesta porció muscular per omplir tot el defecte de la mama, amb la qual cosa la mama no es deforma i només té una cicatriu periareolar per extirpar el tumor i en l'aixella que ha servit per fer la quadrantectomia alhora que per dissecar la porció de múscul latissimus dorsi necessària per cobrir el defecte resultant després de la tumorectomia.

Amb aquesta tècnica, descrita per nosaltres, no realitzem cap cicatriu a l'esquena i aconseguim una reconstrucció mamària molt satisfactòria.

En alguns casos que no es puguin realitzar aquestes tècniques, utilitzem les tècniques clàssiques de penjalls de múscul latisimus dorsi, de recte abdominal o amb tècniques microquirúrgiques de les que vam ser pioners al país però després d'informar al pacient de cadascuna de les tècniques i de les seves avantatges i inconvenients.

 

Bibliografia de l'autor:
- Mammary reconstruction using tissue expandir and partial detachment of the pectoralis major muscle to expand inferior breast quadrants. Serra Renom JM. Ann. Plast. Surg. -
- Treatment of facial fat Atrophy in HIV + patient by means of autologous fat injections. Serra-Renom JM ,. Plast. Reconstr. Surg.
 - Endoscopic breast reconstruction with intraoperative completi tissue expansió and partial detachment of the pectoralis muscle. Serra-Renom JM, Ann Plast Surg.
- Fat Grafting in post mastectomy breast reconstruction with expanders and prosthesis in patients who have received radiotherapy. Formation of new subcutaneous tissue. Serra-Renom ,. Plast. Reconstr Surg-


CASTELLANO · CATALÀ · ENGLISH · FRANÇAIS · ITALIANO · DEUTCH · РУССКИЙ · العَرَبِيةُ