CIRURGIA DE LES ORELLES O OTOPLÀSTIA

Cirurgia de les orelles o otoplàstia

Cirurgia de les orelles o otoplàstia

Quan hi ha unes orelles prominents, anomenades en “soplillo”, hem de tenir en compte que això pot causar un sofriment acusat, sobretot en la infància, quan els nens van a escola. També és important a nivell de persones ja més grans, adultes, que han patit aquesta deformitat durant molt de temps, i que amb una cirurgia senzilla quedarà solucionat.

Abans de procedir a la cirurgia ens hem de fixar si aquest avançament és a causa de l'absència del plec que anomenem avanthélix, o una conca prominent. La conca és aquesta zona còncava que va des del voral del pavelló, és a dir del hélix fins al conducte auditiu extern. De vegades l'orella en “soplillo” es deu a les dues coses, a l'absència de avanthélix i a una conca prominent.

Un cop feta la valoració que és el que hem de fer, procedim a la cirurgia.

En primer lloc dibuixem el avanthélix, que té forma de i grega corba amb el peu anterior i el peu posterior doblant el pavelló auricular cap enrere fins a adquirir la posició desitjada. Seguidament col·loquem una mica d'anestèsia local, si és una persona adulta que suporta la anestèsia local, o amb una sedació, si es tracta d'un nen.

A continuació tatuem el cartílag amb unes agulles amb tinta perforant el cartílag seguint el dibuix realitzat prèviament on volem que es doble. Després per darrere de l'orella llevem una petita el·lipse de pell que inclogui aquests punts marcats. Immediatament debilitem aquesta part de cartílag que volem que es doble i que formi el avanthélix. Existeixen moltes tècniques per a aquesta maniobra, Moustarde, Davis, etc. per doblegar i afeblir aquest cartílag. Nosaltres hem publicat la nostra tècnica que consisteix a utilitzar una fresa de 4 mm. perquè desgastant el cartílag es doblega  d'una forma harmònica i natural. En la nostra experiència hem vist que quan s'intenta afeblir el cartílag amb bisturí de vegades es fan talls massa aguts i el nou avanthélix no té una forma corba sinó angulada molt antiestètica.

Amb la maduixa també podem desgastar l'altura de la petxina perquè s'adapti i adquireixi aquesta nova forma. Seguidament amb material de sutura irreabsorbible i transparent donem uns punts per darrere de l'orella perquè es doble. Li anem donant la tensió que considerem adequada perquè quedin simètrics els dos pavellons. En acabar vam col·locar un embenat compressiu durant les primeres 24 h. del postoperatori.

És útil que quan vagi a dormir, durant quinze dies, es col·loqui una cinta d'esport o de cabell perquè mantingui les orelles en posició correcta quan aquest dormit i no pugui fer alguna maniobra que ens pogués deformar el resultat estètic aconseguit.


CASTELLANO · CATALÀ · ENGLISH · FRANÇAIS · ITALIANO · DEUTCH · РУССКИЙ · العَرَبِيةُ