LIPOSUCCIÓ ULTRASÒNICA

L'últim avanç en l'aspiració de greix és la liposucció ultrasònica. Aquesta consisteix a utilitzar l'ona ultrasònica a 22.500 hertzs ​​que és la freqüència en la qual emulsiona la cèl·lula grassa i es pot aspirar i en canvi no es trenquen els envans de subjecció de la pell, ni les artèries, ni venes ni nervis. Amb aquesta tècnica que emulsiona el greix i la liqua es poden aspirar volums grans de greix sense que hagi pèrdua de sang. A causa de la utilització del ultrasò també és molt útil per aspirar el greix de zones difícils on està més endurit com és a nivell de l'estómac o a nivell de l'esquena.

Amb la liposucció ultrasònica no solament emulsionem el greix i la aspirem si no que també el greix que està al voltant i que no hem aspirat també rep ona ultrasònica, tot i que a menys intensitat, i després es remodela i s´acaba de donar la forma desitjada. Nosaltres fem servir la liposucció ultrasònica d'elecció perquè té tots els avantatges, podem aspirar volums de greix en profunditat, no alterem els envans de subjecció de la pell i podem remodelar molt bé tota una zona molt àmplia. Després en acabar la liposucció ultrasònica i quan ja tenim el volum desitjat amb una cànula de tres mil·límetres, superficial, practiquem la lipoescultura perquè no quedin irregularitats i la pell s'adapti bé i donar-los la forma escultural que desitgem.

Amb l'associació de la liposucció ultrasònica i de la lipoescultura aconseguim uns resultats estètics molt satisfactoris.

En el postoperatori és important el drenatge limfàtic, almenys deu sessions en dies alterns per aconseguir acabar de modelar totes les zones tractades i a més que baixi la inflamació. També és important la col·locació d'una peça de pressoteràpia, una faixa elàstica que ens ajudi a obtenir  la forma desitjada. També recomanem exercicis com és bicicleta estàtica sense resistència i cremes hidratants.


CASTELLANO · CATALÀ · ENGLISH · FRANÇAIS · ITALIANO · DEUTCH · РУССКИЙ · العَرَبِيةُ