LIPOESCULTURA

lipoescultura

lipoescultura

Des que Fournier i Ilouz a principis dels anys 80 van descriure la tècnica de Liposucció, aquesta s'ha modificat molt.

Quan la va descriure Ilouz consistia en fer una incisió d'un centímetre i amb una cànula de 10 mm. aspirar el greix dels malucs en profunditat, perquè així deia que no deixaven irregularitats. El gran inconvenient de la tècnica de Ilouz era que la pell amb tot el greix que quedava adherida a ella era incapaç de retreure ja que la cavitat on s'aspirava es feia en profunditat, a més col·locava solament una cicatriu a nivell del plec gluti i d'aquesta manera feia uns túnels en forma de ventall que tot i ser molt profunds feien irregularitats en forma d'ones.

El 1986, vaig escriure un llibre que es diu: "Liposucció en Cirurgia Estètica i Plàstica" i que va ser editat per Editorial Salvat, en el qual descrivia la necessitat de fer la liposucció molt més superficial, amb cànules molt més fines i més entrant amb dues incisions per a cada zona, a noranta graus per així poder creuar els túnels i fer un mallat que quedava molt més regularitzat. Amb aquesta tècnica es va començar el que actualment es diu Lipoescultura. A continuació Gasparotti va sistematitzar la liposucció superficial amb cànula fina i va fer un protocol explicant que la pell s'adaptava molt millor i era capaç de retreure i adaptar-se. A això li va anomenar  lipoescultura. També en el llibre trobem les primeres descripcions dels mètodes d'obtenció del greix per ser després utilitzada com autoempelt. Així mateix es descriuen formes de recollida de l'empelt gras i les diferents tècniques d'injecció. Com ja s'ha exposat en la cirurgia estètica facial, aquest nou mètode d'injecció de greix obtingut amb agulla i xeringa que està adquirint tanta popularitat, descrit per altres autors, i que li han posat l'acrònim de snif, ja està publicat al capítol XV del nostre llibre de liposucció en 1987.

La nostra tècnica actual té tres eixos: En primer lloc la Liposucció en Profunditat amb una cànula de 4 mm. A continuació la Lipoescultura Superficial amb una cànula de tres mm. just en el pla subdèrmic perquè la pell s'adapti i per millorar la cel·lulitis i a continuació unifiquem les diferents àrees mitjançant Desenganxament Subdérmic Remodelant perquè la cicatrització subcutània sigui uniforme i actuï a manera de faixa i elevant els teixits a causa de la retracció cicatricial.

La lipoescultura consisteix a fer l'aspiració del greix just sota la pell amb cànules molt fines creuant els túnels i amb cicatrius molt petites. Amb aquesta tècnica s'aconsegueix remodelar i donar forma i esculpir, extirpant tot el greix que sobra. L'avantatge d'aquesta tècnica és que en ser tan superficial la pell queda solta i és capaç de retreure. Aquesta remodelació es fa en zones molt concretes com són el maluc, cara interna de les cuixes, cara interna dels genolls.

En el postoperatori es col·loca una faixa i la pacient pot fer vida normal amb lleugeres molèsties als dos o tres primers dies.

Liposucció en zones especials
En el nostre Institut, prestem especial interès a la liposucció en determinades zones que clàssicament no són les més demandades quan es realitza una liposucció estàndard, però que contribueixen de manera determinant a que els resultats siguin òptims. Tradicionalment aquestes zones no eren intervingudes per les possibles complicacions que es podien presentar com el despenjament de pell, irregularitats, etc:

      • Cara interna i posterior de braços
      • Zona sacra
      • Cara interna de cuixes
      • Cara interna i anterior de genolls
      • Zona de turmells

1 - Cara interna i posterior de braços: Clàssicament aquesta zona d'acumulació de greix localitzat a la cara posterior i interna d'ambdós braços, no era tractada mitjançant liposucció pel freqüent despenjament de pell que es produïa després de la cirurgia. La introducció de la liposucció ultrasònica que genera una cicatriu subcutània remodelant i una molt bona retracció de la pell, evita els inconvenients de tècniques anteriors i genera molt bons resultats estètics.

2 - Zona sacra: Realitzem liposucció en la zona sacra, per sobre de tots dos glutis i en forma de ventall amb vèrtex inferior, de manera que l'eliminació del greix en aquesta zona perfila la part superior d'ambdós glutis remodelant-los amb un resultat molt bo i atractiu. Tots dos glutis queden ressaltats, alhora que s'elimina l'acumulació de greix en aquesta zona.

3 - Cara interna de cuixes: Aquesta zona tradicionalment no se sotmetia a liposucció, ja que al presentar una pell molt fina es produïa flàccides després de la liposucció. Actualment nosaltres tractem aquesta zona mitjançant liposucció i entrant a la zona per tres punts diferents, engonal, vora superior i vora inferior de cuixa. D'aquesta manera podem entrecreuar els túnels realitzats i obtenir una cicatriu subcutània remodelant que ens generi una bona retracció de la pell i ens eviti el despenja ment cutani de la zona. La liposucció ultrasònica a la zona de la cara interna de la cuixa associat a un bon disseny tridimensional dels túnels genera molt bons resultats estètics sense despenja ment de la pell.

4 - Zona de genolls: Aquesta zona s'ha de tractar amb precaució i actuant de manera superficial. Normalment les zones amb més acumulació de grassa al genoll són el la cara interna i anterior. Per a l'abordatge d'aquestes zones, utilitzem una incisió mínima localitzada en una petita depressió existent entre els tendons del múscul semimembranós i el múscul semitendinós, de manera que la cicatriu quedarà amagada. Aspirarem el greix on calgui, i si cal farem diverses mini-incisions per a una aspiració completa de tot el genoll, sempre tenint en compte evitar l'aspiració agressiva en la part anterior, per sobre del genoll, ja que pot aparèixer una banda ampla, tendinosa, en forma de rodet que és típica de l'home.

5 - Zona de turmells: La imatge de cames "en columna" típica en dones que presenten cúmuls grassos en el turmell, pot solucionar-se  mitjançant una liposucció curosa de la zona. S'ha d'evitar la liposucció circumferèncial per no generar un sofriment de la pell. Nosaltres tractem principalment la cara posterior i interna, principalment per sota de la zona del bessó intern. Si cal realitzar liposucció en la cara anterior i externa del turmell preferim realitzar-la en un segon temps. Amb això aconseguim un perfilat dels turmells i eliminem l'aspecte de cames en columna. S'ha de tenir en compte que la liposucció d'aquesta zona suposa un edema important i implica un període de recuperació d'un a dos mesos, durant els quals la pacient ha de portar mitges de compressió forta. En l'actualitat hi ha mitges d'aquestes característiques que tenen un aspecte de mitges normals, de manera que la pacient pot dur-les amb tot tipus de roba sense que resultin cridaneres. Realitzant el tractament de manera adequada i les cures postoperatòries precises, els resultats obtinguts són molt bons.


CASTELLANO · CATALÀ · ENGLISH · FRANÇAIS · ITALIANO · DEUTCH · РУССКИЙ · العَرَبِيةُ