LIFTING MINIMAMENT INVASIU
(Rejoveniment facial)


Per al rejoveniment facial i del coll utilitzem la nostra tècnica amb cicatrius mínimes que genera uns resultats estètics excel·lents i permeten una recuperació ràpida dels pacients sense les seqüeles dels líftings agressius.

Rejoveniment facial volumètric versus gravitacional
Les tècniques clàssiques de lífting facial, (Concepte Gravitacional), segueixen la teoria de caiguda dels teixits deguts a la flacciditat i a la gravetat. Per a això efectuen unes disseccions àmplies amb grans cicatrius que distorsionen la línia del cabell i donen un aspecte facial rígid i poc natural. A més, si els teixits facials estan envellits, una dissecció i tracció excessiva encara els perjudica més. Aquest grup de tècniques segueixen el concepte antic gravitacional.

Nosaltres pensem que un teixit envellit hem  de millorar-lo i per això utilitzem les cèl·lules mare del teixit gras del propi pacient. D'altra banda no volem fer cicatrius grans que ens alterin les línies d'implantació del cabell ni la patilla. Així mateix, l'envelliment facial ocasiona flacciditat i atròfia dels teixits amb augment de l'alçada de les parpelles inferiors aprofundint les ulleres, buidament i caiguda del pòmul, augment de l'altura del llavi superior, solcs nasogenians molt marcats ... tot això requereix reposició volumètrica (Concepte Volumètric).

La nostra tècnica de lífting facial, en efectuar un despagament molt conservador no s'atrofien els teixits i permet el lipofilling amb cèl·lules provinents del teixit gras del propi pacient, ric en cèl·lules mare i elaborat amb els diferents mètodes de processament segons la zona a injectar. Macrofat, Mirofat, Snif, Emulsió i Nanofat.

El rejoveniment integral ha de solucionar el problema gravitacional però conservador per evitar els estigmes dels líftings antics i volumètric per remodelar i rejovenir els teixits facials.

Descripció quirúrgica
En primer lloc, realitzem una incisió que ressegueix l'orella sense arribar a la línia del cabell. Amb això, la cicatriu resultant és mínima i queda amagada en els plecs naturals de l'orella.
La dissecció de la pell a nivell de la galta és també limitada només sobre de la glàndula paròtide, sense arribar al pòmul.

Al coll, realitzem una dissecció-liposucció molt moderada amb cànules planes molt fines de 2 mm i ho comuniquem amb la zona de dissecció subcutània de les galtes aconseguint un bon perfilat de la mandíbula.

Seguidament donem gran importància al pla muscular. Aportem la nostra tècnica de penjoll de SMAS (Sistema Múscul-Aponeuròtic Superficial). A diferència de les tècniques tradicionals de lífting, no dissequem  tot el SMAS, ja que malgrat els  bons resultats amb aquesta tècnica, aquest teixit que es desenganxa de la pell i alhora els teixits profunds, es desvascularitza i per tant s'atrofia. Per això al cap d'un o dos anys les pacients sotmeses a un d'aquests líftings amb dissecció completa del SMAS, presenten un rostre buit, esqueletitzat, a causa de l'atròfia  i molt rígida a causa de tanta cicatrització subcutània. Nosaltres realitzem un estirament del SMAS sense desenganxar i fem un penjoll que el suturem darrere de l'orella amb el que ens dibuixa molt bé l'angle mandibular.

Si hi ha bandes del  muscle Platisma molt marcades a la part anterior del coll, fem una incisió en el solc submentonià accedint al múscul platisma i el suturem en la línia mitjana. Així, es forma un collaret muscular que subjecta tots els teixits formant un angle de 90º al coll.

Posteriorment, traccionem la pell cap amunt i sense canviar la línia del cabell procedim a la resecció de pell sobrant i a la seva sutura sense tensió, ja que el SMAS és el que suporta tota la tracció i a més al no dissecar-lo no s'atrofia. En no haver separat la pell sobre el pòmul, amb la tracció de la pell, el greix malar es posiciona correctament elevant-se.

Amb tot això, mitjançant el  lífting amb cicatrius mínimes, la liposucció i dissecció del coll amb minicánula plana, el collaret muscular del múscul platisma, el penjoll de SMAS sense desenganxar aquest perquè no s'atrofiï i lipofilling del pòmul amb greix, aconseguim un rejoveniment facial molt satisfactori i amb molt poca agressió quirúrgica.

GRUPS DE PACIENTS
Segons diferents paràmetres, podem distingir entre:

Grup 1
Correspondria a aquest grup una dona jove entre 35 i 50 anys amb canvis facials d'envelliment lleu o moderat, amb flacciditat facial i del coll però sense bandes amples i evidents del múscul platisma.

- Pell: En aquest grup la incisió es realitzaria a nivell preauricular des del vorell de la patilla passant per la vora intern del tragué  i continuant per la vora inferior i posterior de la mateixa sense arribar a la línia posterior del cabell. Amb aquest tipus de incisió, es minimitza la cicatriu i aquesta queda amagada en els plecs naturals, sense distorsionar la patilla ni la línia posterior del cabell. Realitzem dissecció subcutània fins al vorell mandibular i la galta sense arribar al pòmul per permetre'ns una adequada exposició i tractament del SMAS.

- Greix: Realitzem liposucció moderada a nivell del coll en aquest tipus de pacients. Utilitzem una cànula molt fina i plana de 2 mm que ens permeti un control precís de les zones a tractar. Realitzant aquesta liposucció de manera superficial (damunt del plànol muscular i sota la pell) i delicada, aconseguim una reducció important del greix de la papada així com remarcar els angles de la mandíbula i del coll. Amb aquesta tècnica mínimament invasiva, aconseguim molt bons resultats estètics en la zona del coll.

- Muscular: El plano muscular a la cara es tractava tradicionalment mitjançant la dissecció completa del SMAS i la seva divisió en diferents penjolls que s’utilitzaven  com tracció. Amb aquesta tècnica tradicional s'aconseguia un resultat postoperatori amb bastants hematomes i edemes. Però a més al realitzar aquesta dissecció, el SMAS se separava  de les estructures anatòmiques que es troben per sota i per sobre d'ell, de tal manera que es desvascularitzava i per tant es atrofiava. El resultat és un aspecte de cara envellida i atròfica en un període d'un o dos anys. A més, aquesta tècnica requereix una incisió cutània molt gran. Si es fa dins el cabell distorsiona la patilla i el clatell. Si es fa just a la línia d'unió entre els cabells i la pell, en molts casos la cicatriu és visible amb un resultat antiestètic permanent.

Mitjançant una incisió cutània mínima seguint les línies d'inserció del pavelló auricular i exposada solament la porció del SMAS que cobreix la glàndula paròtida, realitzem un penjoll del mateix, en forma de U invertida paral·lel al solc nasogenià i a 2 cm de la vora auricular anterior. La base inferior del penjoll arriba fins al múscul platisma. Un cop elevat aquest penjoll de SMAS amb base inferior, es gira 90º cap enrere, es realitza tracció i s'ancora amb punts a la zona de la mastoide. De la mateixa manera es sutura la zona donadora del penjoll i així es tracciona del plano muscular de la galta i es dibuixa el contorn mandibular. EL penjoll de SMAS suturat a la zona mastoïdal, ens dibuixa l'angle mandibulo-cervical sense lesionar ni denervar el múscul platisma ni el SMAS. Amb la nostra tècnica, aconseguim evitar la cara atròfica típica de les tècniques clàssiques al no desvitalitzar el teixit que forma el SMAS, alhora que obtenim una definició precisa de l'angle del coll amb un resultat estètic molt satisfactori. També, en no haver disseccionat la galta podem realitzar les nostres tècniques de lipofilling per al rejoveniment facial integral.

Grup 2
En aquest grup se solen englobar aquelles dones de més de 50 anys, que presenten una major flacciditat cutània en tota la cara i especialment al coll, amb bandes anteriors del múscul platisma i papada. En aquests casos realitzem variacions de les tècniques anteriorment descrites, però sempre adequant-les a cada cas en particular.

- Pell: Es realitza una incisió igual que en el primer grup.

- Greix: Realitzem una liposucció a nivell cervical com en el grup 1.

El SMAS ho tractem d'igual manera que en el grup 1, amb la diferència que l'amplada del penjall variarà segons les necessitats de cada pacient. En aquest grup de pacients són molt freqüents les bandes anteriors verticals en el coll que són la manifestació dels plecs del múscul platisma. En aquests casos i per una petita incisió a la regió submentoniana, es disseca la pell i el teixit cel·lular subcutani del múscul platisma. Un cop identificat aquest es dissequen les dues bandes i es suturen en la línia central del coll quedant eliminades les bandes verticals inicials i a més en aplicar tensió mitjançant la sutura lateral del penjoll de SMAS, el resultat postquirúrgic és un coll juvenil de 90º També  apliquem les tècniques de lipofilling en totes les zones facials que ho requereixin.


CASTELLANO · CATALÀ · ENGLISH · FRANÇAIS · ITALIANO · DEUTCH · РУССКИЙ · العَرَبِيةُ