El Dr. Serra Renom ha escrit vuit llibres de l'especialitat pioners al nostre país.

ATLAS OF MINIMALLY INVASIVE FACELIFT: FACIAL REJUVENATION WITH VOLUMETRIC LIPOFILLING
(Ed.Springer, 2016)

Aquest llibre escrit pel Dr. José Mª Serra-Mestre i Dr. José Mª Serra-Renom exposa la importància d'unir les tècniques gravitacionals, és dir el lífting, amb les tècniques de reposicionament volumètric amb stem cells i teixit adipós per al rejoveniment facial integral.

ENDOSCÒPIA EN CIRURGIA ESTÈTICA
(Editorial Masson, 1995)

Aquest llibre en el qual s'aplica la endoscòpia en la cirurgia estètica ha estat pioner en el món dins de l'aplicació de l'endoscòpia en Cirurgia Plàstica.

L'endoscòpia és una tècnica quirúrgica que mitjançant l'ajuda d'instruments òptics, de fibres òptiques s'aconsegueix amb incisions mínimes molt bona visió per a poder fer cirurgies que amb cirurgia oberta requeririen grans cicatrius.

Aquest camp que ha estat desenvolupat per l'autor té una gran aplicació en el rejoveniment de la part alta de la cara, les arrugues de l'entrecella, la caiguda de les celles, les arrugues del front, on no sobra pell, ni volem fer una front gran, sense fer una cicatriu que vagi de costat a costat de les orelles, sinó que amb dues cicatrius mínimes d'un centímetre col·locades dins del cabell s'aconsegueix fer el rejoveniment de tota aquesta zona.

També l'autor en el llibre descriu l'aplicació de l'endoscòpia en Cirurgia Estètica tant a nivell de la col·locació de les pròtesis de la mama per via axil·lar, com per fer les butxaques i poder col·locar les pròtesis a nivell dels glutis, cames...

Aquest llibre a més presenta la descripció de diversos instruments descrits per l'autor, com un retractor per a la cirurgia endoscòpica que el fabrica la casa Snowden Pencer d'Amèrica del Nord.

LIPOSUCCIÓ EN CIRURGIA ESTÈTICA I PLÀSTICA
(Editorial Salvat, 1987)

En aquest llibre es descriu per primera vegada al món la necessitat de fer la liposucció superficial i de creuar els túnels perquè així es remodeli molt millor una determinada zona. També es descobreix un protocol de totes les àrees a tractar començant per la cara, les galtes associat o no als líftings, la regió submentoniana, a nivell de la mama, tant la glàndula mamària com la part de les aixelles per ajudar a remodelar el solc quan es fa una reducció mamària, l'abdomen per fer una liposucció molt superficial i que ens doni una molt bona forma, els flancs que és on es diposita el greix, en els homes, la cintura, la cara interna de la cuixa, la zona dels malucs que és la zona on la liposucció és més agraïda, la cara interna dels genolls i també els turmells on cal ser molt prudent.

En aquest llibre també es descriu la utilització de la liposucció en cirurgia reparadora per al tractament dels lipomes i de les lipomatosi.

 

BELLESA, IMATGE CORPORAL I CIRURGIA ESTÈTICA
(Editorial Graficas Rey, 2015)

Aquest llibre correspon al discurs d'ingrés de l'Excm. Sr. Dr. José Mª Serra i Renom com a Acadèmic Numerari de la Reial Acadèmia de Doctors i el discurs de contestació de l'Excm. Sr. Dr. José Mª Gay de Liebana Saludas.En aquest llibre s'exposa la importància de la cirurgia estètica per pal·liar el sofriment ocasionat per defectes morfològics de la imatge corporal. També les aportacions del recipiendari dins el camp de la cirurgia estètica.

MICROCIRURGIA EN CIRURGIA REPARADORA
(Editorial Salvat, 1985)

Aquest llibre també ha estat realitzat per l'autor juntament amb dues monografies més sobre el tema de la microcirurgia i han estat els llibres pioners de la microcirurgia a Espanya.

En ells es descriu la forma de realitzar les tècniques microquirúrgiques, que és una cirurgia molt fina i molt delicada per a poder ser aplicada tant a nivell del nervi facial, com a nivell d'altres zones i poder reparar teixits que estiguin lesionats aportant pell o múscul a distància utilitzant les tècniques microquirúrgiques.


CASTELLANO · CATALÀ · ENGLISH · FRANÇAIS · ITALIANO · DEUTCH · РУССКИЙ · العَرَبِيةُ